โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart mini Enging program) วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ คลองห้า ปทุมธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์

โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart mini Enging program) วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

การแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament 2563วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2563ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

– รุ่น Kyu ประเภทเดี่ยวนายกองเงิน เชื่อมทอง ได้ราอ่านเพิ่มเติม “การแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament 2563วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2563ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย”

กิจกกรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รู้ทันรู้คิด เส้นทางชีวิตพิชิตฝัน ปี 1

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (รู้ทันรู้คิด เส้นทางพิชอ่านเพิ่มเติม “กิจกกรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รู้ทันรู้คิด เส้นทางชีวิตพิชิตฝัน ปี 1”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้